Kurumsal Finansman nedir? "Kurumsal finansman" tanımı oldukça değişik anlamlar taşır. Bir şirketin mali yapısı ve ana sermayesi ile ilgili faaliyetlerini, kararlarını ve tekniklerini tanımlamak için kullanılır."Kurumsal Finansman" ve "Kurumsal Finansçı" terimleri; sermaye işletmeleri oluşturmak, geliştirmek, büyütmek ya da elde etmek için sermayelerin büyütülmesi demektir.

İşlemlerin Çeşitleri;

 • Sermayenin başlangıcı, gelişmesi ve genişlemesi
 • Birleşme, bölünme, devir veya özel şirketlerin satışı,
 • Şirketlerin Sermaye Sorunları; şirketlerin sermayelerini geliştirmek için uluslararası hisse senedi piyasasında sermaye artırımına sağlamak ve/veya şirket sahipliğini yeniden yapılandırmak,
 • İşletmelerin yeniden finansmanı ve yeniden yapılanması için öz kaynak, borç ve ilgili menkul kıymetlerin diğer yollarla sermaye artırımı,
 • Finansman ortak girişimler, proje finansmanı, altyapı finansmanı, kamu-özel sektör ortaklıkları ve özelleştirmeler,
 • İkincil sermaye sorunları, yukarıda sıralanan işlemlerin biriyle bağlantılı olarak özellikle hisse senedi piyasasındaki özel sürümler veya başka konulardaki sorunlar,
 • Borç yükseltmek veya borç yapılandırılması

Fizibilite Çalışmaları

Adından da anlaşılacağı gibi, fizibilite çalışması ortaya atılan bir fikrin analizidir. Fizibilite etüdü temel "Biz önerilen proje fikri ile devam edilmelidir?" sorusuna odaklı cevap içermelidir. Tüm bu çalışma faaliyetleride bu soruya cevap niteliğinde olmalıdır. Bir fizibilite çalışması; bir iş konusundaki fikri değerlendirme ve iş geliştirme sürecinin sadece bir adımıdır. Bu süreci gözden geçirmek ve aşağıdaki bilgileri okumak fizibilite çalışmasının rolü hakkında geniş açılı bir yardımda bulunacaktır.

 • Alternatifleri Değerlendirmek
 • Ön Fizibilite Çalışması Yapmak
 • Pazar Değerlendirmesi Yapmak
 • Sonuçlar ve Kararlar
 • Başlama veya Başlamama Kararı
 • İş Planı & Fizibilite Çalışması
 • Fizibilite Çalışması Yapılamamasının Nedenleri
 • Fizibilite Çalışması Yapılmasının Nedenleri
 • Fizibilite çalışması iş değerlendirme sürecindeki kritik bir adımdır. Düzgün yapılmış ise, bu şimdiye kadar yapılmış en iyi yatırım olabilir.

Atılacak Adımlar

 • Bir çalışma Planı Yapma.
 • Gerektiği Kadar Personel Kiralama.
 • Çalışmayı Uygulama.
 • Sonuç Yazma.

Değerleme ve Modelleme Hizmetleri

Biz Türkiye'nin tüm bölgelerini kapsayan ve özel bir ekipten oluşan profesyonelleri bünyesinde barındıran bir firmayız. Yorumlama konusunda da uzmanlaşmış bir kadroya sahibiz.Biz Türkiye'nin tüm bölgelerini kapsayan ve özel bir ekipten oluşan profesyonelleri bünyesinde barındıran bir firmayız. Yorumlama konusunda da uzmanlaşmış bir kadroya sahibiz.

Değerleme Hizmetleri

Bugünün küresel çevresi, değerlemenin önemini ve karmaşasını daha önemli hale getirmektedir. Eğer potansiyel bir işlem veya yeniden yapılanma düşünüyorsanız; kendinizi bir uyuşmazlığın veya müzakerenin içinde bulabilirsiniz, veya kendinizi finansal raporlama veya vergi amaçlı bir değerlendirmenin içinde bulabilirsiniz, işte bu noktada size yardıma hazırız. Değerleme hizmetinin basit bir egzersiz çalışması olmadığını düşünüyoruz. Tam aksine, teknik becerilerimizi ve pratik deneyimlerimizi bir araya getirerek, sizin hedefleriniz ile aynı doğrultuda olmanızı sağlayacak tavsiyelerde bulunuyoruz. İşiniz ne olursa olsun, bizim uzmanlarımız tüm endüstri dallarını kapsayacak biçimde gerekli olabilecek tüm bilgileri sağlayacaktır.

Modelleme Hizmetleri

Yönetim kendi şirketini izleyebilmeli ve mümkün olduğu kadar dikkatli olarak yatırım kararlarını analiz etmelidir. Bir iş alanında, finansal bir modelin sağladığı resimden daha temizi görünmüyorsa, işte bu nokta da biz daha uygun önerilerde bulunabiliriz. Uzman modelleyicilerimiz vasıtasıyla daha uygun tablolar hazırlayabiliriz ve daha karışık modelleri gözden geçirebilir ve daha iyi çözümler sunabiliriz. Excel kullanıcıları, hataları en aza indirme teknikleri konusunda bilgi sahibi değildirler. Biz böyle tabloların kalitesini ve güvenilirliğini değerlendirmek ve geliştirmek amacındayız, ve böylece karar verme kalitesini artırmak ve başarılı sonuçlar elde etmesini maksimize etmekteyiz.

Varlık Değerlemesi

Varlıklar, farklı girdi gerektiren, mutlak değer, bağıl değer, ya da opsiyon fiyatlama modelleri kullanılarak değerlenirVarlıklar, farklı girdi gerektiren, mutlak değer, bağıl değer, ya da opsiyon fiyatlama modelleri kullanılarak değerlenirÇalışmaların içeriği konusunda BPT'nin yaklaşımı, aşağıdaki faaliyetleri içerir:

 • Veri toplama: varlıklar üzerinde çalışılan programı tüm mevcut verilerin toplanması
 • Doğruluk için varlık kayıtlarının incelenmesi
 • Ekipmanların kullanım ömrünü belirlemek için görsel denetimler
 • Varlıklar için amortisman kayıtlarının ve metodların gözden geçirilmesi
 • Gelecekteki güncellemeler için periyodik değerlendirme metodlarının geliştirilmesi

Sermaye Artırımı

Sermayeye erişim, şirketin iş stratejisinin önemli bir parçasıdır. BPT şirketinizin hedeflerini anlamak ve bunları yerine getirmek için nasıl bir strateji belirlemek konusunda sizinle birlikte doğrudan çalışır.Sermayeye erişim, şirketin iş stratejisinin önemli bir parçasıdır. BPT şirketinizin hedeflerini anlamak ve bunları yerine getirmek için nasıl bir strateji belirlemek konusunda sizinle birlikte doğrudan çalışır.Bizim geniş çözüm önerilerimiz sayesinde, geleneksel kredilerin ve karmaşık yapılandırılmış finansman yapılarınızın bir sonraki gelişmiş seviyelere geçişi konusunda yardımcı olmaktayız.

 • Borç Ürünleri
 • Askıya Alınmış Borçlar
 • Özel Yerleşimler
 • Özkaynak Ürünleri
 • Özel Sermaye
 • Menkul Kıymetler
 • Kurumsal Krediler
 • Dönüştürülebilir Menkul Değerler
 • Kredi sendikasyonları

İflas

İflas neredeyse bir kişiyi tüm borçlarından serbest bırakan bir hukuki süreçtir.

İflas nedir?

İflas neredeyse bir kişiyi tüm borçlarından serbest bırakan bir hukuki süreçtir.

Ödeyemeyeceğiniz miktarlarda borcunuz varsa, gönüllü olarak iflas başvurusunda bulunabilirsiniz. Gönüllü bir iflas ilan ettiğinizde, Devletin İlgili Kuruluşları tarafından atanan bir mütevelli heyet sizing mali işlerinizi yönetecektir.Eğer varlıklarınız ve gelirleriniz yeterli ise bu işlem için belirli bir ücret talep edilebilir.

Devletin bu konudaki yetkili organlarının ilk soracağı konu, iflas işleminin başlangıç tarihi olacaktır. Yapacağınız başvurudan sonra iki hafta içinde mali işlerinizi yönetmek için bir kayyım tayin edilecektir.

Genellikle, uluslararası kabul edilen iflas süresi, başvuru tarihinden itibaren üç yıldır.

Hasar Yönetimi

BPT hasar yönetim sürecini kolaylaştırmak için güvenli ve maliyet-etkin yollar sunan prosedürler oluşturmaktadır. BPT hasar yönetim sürecini kolaylaştırmak için güvenli ve maliyet-etkin yollar sunan prosedürler oluşturmaktadır. BPT, her iki tarafı memnun edecek çözümler oluşturmak üzere tüm hasarları gözden geçirir ve analiz eder. Bizim patentli teknoloji platformumuz, çevrim içi talep formu doldurma, veri örneklemelerinin gözden geçirilmesi ve talep doğrultusunda raporlama hizmetleri sunmaktadır. BPT her adımı başvuru yönetim paneli içerisinde yönetir. Ekiplerimiz sizinle çok yakın iletişimde kalarak;

 • Başvuru Formu Doldurma
 • Güvenli şekilde basılı, telefonla ve çevrimiçi talep formları işleme, konularında çalışmaktadır.

Tasviye ve Yeniden Yapılanma

Bir "tasfiye" ile, mütevelli heyet borçlunun varlıklarını satar ve sonra alacaklılara mümkün olduğunca geri ödemek için para kullanır. Bu yapıldıktan sonra, borçlu kalan borcun geri kalanının tamamının iptal eder.Yeniden yapılanma ve tasviye, iflas konusuda iki temel unsurdur.

Tasviye:Bir "tasfiye" ile, mütevelli heyet borçlunun varlıklarını satar ve sonra alacaklılara mümkün olduğunca geri ödemek için para kullanır. Bu yapıldıktan sonra, borçlu kalan borcun geri kalanının tamamının iptal eder.Prensip olarak, genel kanı şudur ki, bir borçlu iflas satışında, olmayan bazı temel öğeleri satılması için gösterecektir. Bu satıştan elde edilen miktarlar kredi verenler arasında bölüştürülerek dağıtılırlar, böylece herhangi bir ödeme almış olsa bile, alınan miktarlar tatmin edici olacaktır. Pratikte, borçlunun bir çok veya bir kısım malları elde kalacaktır.

Yeniden Yapılanma:Yeniden yapılanmadaki amaç tasviye’den tamamen farklıdır. Varlıkların satılması yerine, borçlu alacaklılar ile yeniden anlaşma ve yeni bir ödeme planı konusunda anlaşmak isteyecektir.Genellikle 3-5 yıllık bir ödeme planı yapılarak, borçlu herhangi bir ceza veya faiz ödemeden belirlenen bir takvim içerisinde ödemelerini yapacaktır."Bu durumda bilinmelidirki, [iflas] uygun bir seçenek olarak kalır ve BPT bir takım açıklamalar ve güvenceler sunacaktır"