Bizim temel değerlerimiz; entegrasyon, kişisel saygı, değer vermek ve toplum üzerinde olumlu etki yapmak gibi..

Müşterilerimizin başarısına ve kendi standartlarımıza olan bağlılığımız, BPT’nin kendi kulvarında farklılaşmasını sağlamaktadır.

Dürüstlük

Dürüstlük doğruyu yanlışı ayırt etmek ve doğru olanı yapmak demektir. Kabiliyetlerimizi dürüstçe temsil ettiğimizi düşünüyoruz. Müşterilerimizin bilgilerinin gizliliğine riayet ederiz. Bilgiye ulaşmakta dürüstlükten ödün vermeyiz. Tutabileceğimiz sözleri veririz. Atacağımız adımlarda zamana dikkat ederiz ve bugün ve yarın açıkca savunabileceğimiz bir şekilde hareket ederiz.

BPT’de dürüstlük, cesaret ve sorumluluk gerektirir. En azından müşterilerimizin standartlarında en yüksek kalitede çalışmalar sunarız. Entellektüel dürüstlüğümüze zarar verecek hiç bir özel ilgi alanımız yoktur. Popüler olmasalar bile, objektif bulguları samimiyetle ve saygılı bir şekilde müşterilerimizle paylaşırız.

Bireysel Saygı

Saygının hem doğruluk hem de empati gerektirdiğinin farkındayız. Yapıcı eleştirilere teşvik ederiz. Performans ve değerleriyle tutarlı katkıları ödüllendiririz.Uygulama safhasında şeffaf kararlardan faydalanırız.Grup ve kişisel olarak, sağlığımızı ve ailemizi tehlikeli durumlardan korumayı sorumluluk ilkemiz olarak kabul ederiz.

Farklılık

BPT olarak, farklı olabilmek için gayret gösteriyoruz. Başarılı olabilmede bizim için esas olan, geçmişinde çok geniş yelpazede başarı öyküleri olan personelin katkısının olmasıdır. Bizim için başarıda esas olan şey; düşünce, uzmanlık, deneyim ve arka plan çeşitliliği gibi unsurlardır.

Biz BPT’yi; ne olursa olsun tüm bireylerin etnik kökeni, cinsiyeti, cinsel kimlik ya da cinsel yönelimi gibi durumlarına bakmaksızın başarılı bir şirket yapmaya kararlıyız.

Önce Müşteri

Başarımızı müşterimizin başarısı ile ölçeriz. Tüm öz kaynaklarımızı ve değerlerimizi müşterimiz için kullanırız ve onların başarısı için gönülden seferber oluruz. Sadece iyi bir çalışma gösterisi olarak değil, müşterinin gerçek ihtiyaçlarını belirlemek için çaba gösteririz. Ticari ilişkilerimizde, müşterimizin öncelikleri bizimkinden önde gelir.

Stratejik Bakış Açısı

Müşterimiz için rekabet avantajı ararız. Bizim yaklaşımımız işi tamamen bir bütün olarak kendi içinde rekabet ve onun dinamikleri ile görmektir.

Müşterilerimizepiyasa pozisyonlarını ve yeteneklerini elde etme yolunda sürdürülebilir üstün sonuçlar elde etmek için imkanlar sağlarız. Nesnellik önemlidir.

Geçerli veri, titiz analizler, harici bakış açıları, temel nedenler bizim objektif olarak karar vermemizde temel teşkil etmektedir.

Strateji bütün girişimlerde çok önemli bir faktördür. Bizim tüm çabalarımız, müşterilerimizin organizasyonlarını daha hareketli kılabilmek için avantaj sağlamak ve onlara stratejik bir bakış açısı kazandırmak içindir.

Değer Katma

Bir çok yatırımlarla gelen müşterilerimize çok değer katacak katkılar sunuyoruz. Aynı zamanda sadece sunum veya fikirler değil, somut ve olumlu bir değişim de sunmaktayız.

Değer katması bakımından oldukça yüksek bir standart belirledik. BPT de, değer yaratma çalışmaları konusunda fikir sunmakiçin müşterilerimizin zihniyet değişikliği yapması gerekmektedir. Çalışmalarımız, iş hayatında yeni bir yolda ilerlemeleri ve bu konuda hareket etmeleri hususunda müşterilerimize liderlik eder. Biz müşterinin yeteneklerini geliştirmek için rekabet avantajı ve en azından alt çizgi seviyesi etkisini sunmak zorundayız.

Ortaklık

Ortaklık bakış açımız, kendi iç dinamiklerimizle ve müşterilerimizle olan ilişkilerimize ışık tutar. İlişkilerimizde daima uzun vadeli bir bakış sergileriz.

Biz saygıya, sevecenliğe, dürüstlüğe, karşılıklı destek ve yatırıma dayalı bağlar kurmak için çaba gösteririz.

Ekip odaklı, yapıcı ve mücadeleci bir şekilde birlikte çalışırız. Dahili olarak, mesleki arkadaşlık ortamı devamlı öğrenme yolunda teşvik eder. Hem şahsi hem de şirket olarak başarılı olabilmek için takım çalışması ve işbirliği gereklidir.

Ortaklık aynı zamanda müşteri yaklaşımın temelidir. Müşterilerimize saygı duyarız ve karşılaşacakları mücadelelerde de tam olarak destekleriz. Kalıcı bir değişim için organizasyonun her seviyesinde çalışırız. Onların başarılarını paylaşmak için kendimizi her daim ayrıcalıklı hissederiz. Müşterilerimizin bilgi ve tecrübelerine saygı duyarız.

Yönetmek yerine, müşterilerimizin kaabiliyetlerini güçlendirmeyi tercih ederiz.

Daima, değişimi sağlayacak bir katalizör ararız. 

Olası Bir Yönetim Sanatı Genişletilmesi

Basit bir uygulama yerine onu icat etme amacı olan bir bakış açısı ile başlarız.

Her müşteri kendine özgüdür ve çok özel durumlarda yalnız bir tek çözüm alternatifi vardır. Biz genellikle yaratıcı fikirlerin, gerçek müşteri sorunlarını çözmek isteyen ekiplerin gayretleri sonucunda elde edileceğine inanırız.

Biz, edindiğimiz tecrübelerden genelleştirerek yönetim sanatı ve bilimi genişletmeye çalışırız.

Sosyal Etkileşim

Biz iş alanının tamamında, olumlu ve kalıcı etkilerin peşindeyiz. İnanırız ki, hem kendi gayretlerimiz hem de müşterilerimizin çalışmaları ile dünyamızı daha yaşanabilir bir duruma getirebiliriz. Her türlü şartlarda ve her türlü kültürlerde hizmet verebileceğimiz gelişimci politikalar aramaktayız.

Zaman ve kaynaklarımızın bir kısmını sosyal etkinliklere, global sorunlara ve enstitülere ayırmaktayız.

Dünya nüfusu ve dolayısıyla ihtiyaçlar arttıkça, ekonomide sürdürülebilirliği garanti altına almak hem tüm enstitülerin hemde şahısların temel sorumluluğu olduğunun her daim bilincindeyiz.