Denetim, özellikle mali hesapların, resmi incelemesi ile hesap ve kayıtların doğrulaması işlemidir.Yöneticilerin ve Yönetim Kurulunun, finansal bilgilerin güvenirliği hususunda iştirakçileri mutlaka bilgilendirmeleri gerektiği, denetim konusunun öneminin daha iyi anlaşılmasını sağlayacaktır.Bu bilgileri elde etmek içinde, en üst seviyede ve şeffaf bilgileri sunabilecek bir organizasyona ihtiyaç vardır. Bu konuda, en üst seviyede yetişmiş ve entegre olmuş bir ekiple yani BPT ile çalışabilirsiniz.BPT, denetim, vergi ve danışmanlık konularında en iyi hizmeti verebilen kendi sektöründeki lider organizasyonlardan birisidir. Bizimle çalışmanın avantajları;

 • Sizin iş stratejinizi anlamak için sizinle işbirliği yapmak,
 • Bağımsız, yüksek kalite denetimlerinin yürütülmesi için ilgili teknik deneyimleri uygulamak,
 • Denetim, vergi ve danışmanlık hizmetleri veren profesyonel firmaların olduğu küresel bir ağ,
 • BPT uzmanları; deneyim, beceri ve test metodolojileri konusunda birçok ülkede hizmet verir,
 • Pratik sanayi bilgisine dayalı çok yönlü disiplinli bir yaklaşım,
 • İş dünyasındaki sürekli değişen zorlukları ve fırsatları yönetmenizde yardımcı olmak.

Finansal Tablo Denetimi

BPT özel denetim hizmetleri; şeffaflık, açıklık ve tutarlılık gibi unsurlar sayesinde size güven ve güven inşa etmenizde yardımcı olabilir

BPT özel denetim hizmetleri; şeffaflık, açıklık ve tutarlılık gibi unsurlar sayesinde size güven ve güven inşa etmenizde yardımcı olabilirDenetim servisimizi, sizin önemli ihtiyaçlarınıza uygun hale getiriyoruz. Değişmeyen tek şey müşterilerilerimize sunduğumuz herkes tarafından kabul görebilecek hizmet kalitemizdir, ister bu konuda en üst seviyede olun, isterse kendi kulvarınızın en üstünde olun.Biz en karmaşık sorunları çözmek için çok yönlü discipline olmuş ekipler tarafından tutarlı bir denetim sağlıyoruz. Bu konuda, global olarak ispatlanmış metodlar ve en son gelişmiş denetim argümanlarını kullanmaktayız.Çünkü biz bilirizki, uygun bir potansiyel elde etmek için özel bir hizmet ve tutarlı metodlara ihtiyaç vardır, bu konuda da en derin sector bilgilerini sunmaktayız.Kamu şirketleri, özel şirketler ve aile işletmelerinin yanı sıra bir halka arz için hazırlanan şirketlere de (IPO) hizmet vermekteyiz.

Muhasebeye Yeni Başlama

Muhasebeye başlama projesi; denetçilerden, vergi ve muhasebe danışmanlarından ve değerleme uzmanlarından destek alarak, gelişmekte olan bir işletmenin yönetilmesidir.

Muhasebeye başlama projesi; denetçilerden, vergi ve muhasebe danışmanlarından ve değerleme uzmanlarından destek alarak, gelişmekte olan bir işletmenin yönetilmesidir.

Muhasebenin yeniden tesis edilmesinde, profesyonel değerleme uzmanları;

 • Yönetim ile birlikte varlıkları, yükümlülükleri ve raporlama birimlerini tanımlar ve eleme işlemi yapar
 • Raporlama birimi bünyesinde gerçeğe uygun olarak yeniden yapılanmayı tesis eder,
 • Her bir raporlama biriminin eleme maddi ve maddi olmayan varlıkların makul değerlerinin oluşturulması,
 • Her bir raporlama birimine ait olan maddi ve maddi olmayan varlıkların makul değerlerinin oluşturulması,
 • Denetim yorum gerekleri ile uyumlu bir şekilde sağlanan analiz desteği verilmesi,

IFRS (Uluslararası Finansal Raporlama Standartları) Raporlama ve Kaynakları

Buradaki amaç, Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (IASB) tarafından yayımlanan muhasebe standartlarına kısa bir giriş sağlamaktır. Yönetim tarafından yayınlanan standartlar Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS) ve Uluslararası Muhasebe Standartları (UMS)’nı içermektedir.

Buradaki amaç, Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (IASB) tarafından yayımlanan muhasebe standartlarına kısa bir giriş sağlamaktır. Yönetim tarafından yayınlanan standartlar Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UFRS) ve Uluslararası Muhasebe Standartları (UMS)’nı içermektedir. Hem IFRS (Uluslararası Finansal Raporlama Standartları) hemde IAS (Uluslarrarsı Muhasebe Standartları) her ikiside muhasebe standartları konumundadır. IFRS, IAS’nin yayınlanmasından sonar yayına giren ilk standarttır.

Bahse konu standartlar aşağıda belirtildiği şekilde sınıflandırılmaktadır;

Sunum ve Açıklama Standartları;

 • Hasılat;
 • Grup Standartları;
 • Döviz;
 • Varlıklar;
 • Hükümler ve Yükümlülükler;
 • Finansal Araçlar,
 • Şirket Raporlama Listeleri.